Monday, June 4, 2012

Niig

Napapagod ba ang alon sa paghampas sa dalampasigan?
Paulit ulit, at hindi tumitigil

Hinagod ng marahan
At isasagad matapos
Kung minsa’y mabagal
Kung minsa’y nakahihingal

Hihimurin ang buhangin
At yayakapin
Mayroong matitirang ilang puting bula

Marahil sa paghampas ay tila pagbayo
At pagkadyot
Nakikipagniig
Nilalabasan